Loading...

ระบบปฏิสัมพันธ์กับผู้คน

Mingle

สามารถให้การต้อนรับและทักทางผู้คน รวมถึงการชวนสนทนาของหุ่นยนต์

ระบบให้ความบันเทิง

Entertainment

การสั่งการให้หุ่นยนต์เต้นหรือร้องเพลง พูดคุยเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น สภาพอากาศ แหล่งท่องเที่ยว และการให้คำแนะนำ

ระบบนำเสนองาน

Presentation Platform

ระบบนี้จะมีการเชื่อมกับหน้าจอแสดงผลเพื่อแสดงข้อมูลประกอบการนำเสนองานให้กับลูกค้า

อุตสาหกรรมที่นำไปใช้

Nao in industry

การศึกษา

มีการนำหุ่นยนต์มาเป็นผู้ช่วยสอนแล้วในหลากหลายประเทศ โดยคุณครูสามารถตั้งคำสั่งไว้ล่วงหน้าและสั่งการผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท๊บแล็ต หุ่นยนต์จะช่วยเสริมพัฒนาการด้านการแสดงท่าทาง การออกกำลังกาย และท่ายืดหยุ่นพื้นฐาน รองรับกิจกรรมเพื่อความบันเทิงอื่น ๆ และช่วยในการพัฒนาทักษะการออกเสียงและสนทนา

Nao in industry

วงการแพทย์

ช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุได้ดี โดยการสร้างความบันเทิง การชวนสนทนา การเล่าเรื่องราว และการนำออกกำลังกายในโรงพยาบาล นอกจากนั้น ยังสามารถช่วยประสานงานระหว่างบุคลากรภายในโรงพยาบาลหรือคลินิก ประหยัดเวลาให้กับพยาบาลได้มากขึ้น

Nao in industry

ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีก

หุ่นยนต์ช่วยให้รายละเอียดสินค้า โฆษณาโปรโมชั่นและแนะนำสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้างความบันเทิงเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในร้านมากขึ้น เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ที่พบเจอ

Nao in industry

โรมแรมและคอนโด

ความสามารถในการสนทนาได้หลายภาษา ช่วยให้หุ่นยนต์เป็นพนักงานต้อนรับในสถานที่ที่มีชาวต่างชาติได้ดี เช่น โรงแรม คอนโด หรือสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ ของสถานที่นั้น ๆ การเข้าเช็คอินอัตโนมัติ และการโต้ตอบสนทนาสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว