Loading...
Relay Intro Usher

ระบบนำทาง (Usher)

โดยผู้ใช้สามารถเลือกจุดหมายปลายทางที่ต้องการ ให้หุ่นยนต์นำทางไปส่งได้ เช่น ห้องอาหาร ห้องประชุม หรือห้องล๊อบบี้

ระบบปฏิสัมพันธ์กับผู้คน (Mingle)

หุ่นยนต์มีการปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลายกับผู้คนได้แก่ แสดงวิธีการใช้งาน การรับส่งของ ชวนสนทนากับผู้คนพร้อมกับแสดงสีหน้าผ่านจอ พร้อมทั้งสามารถนำเสนอสินค้า โปรโมชั่น หรือการโฆษณากิจกรรม งานสัมมนา นิทรรศการต่าง ๆ

Relay Intro Mingle
relay front relay front feature 1 relay front feature 2 relay front feature 3 relay front feature 4 relay front feature 5 relay front feature 6 relay front feature 7

อุตสาหกรรมที่นำไปใช้

Condominium and Office Building

ตอบโจทย์ Urban Lifestyle ของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม หรือสำนักงานบนอาคารสูง ในการรับส่งของที่รวดเร็วและสะดวกสบาย

Hotel Industry

แบ่งเบาภาระการรับส่งของให้กับพนักงานในโรงแรม สร้างความปลอดภัยและความอุ่นใจกับการรับของในยามวิกาล สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เข้าพักอาศัย

Healthcare Industry

เพิ่มความแม่นยำในการรับส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ ข้อมูลผู้ป่วย เอกสารที่สำคัญ หลอดเก็บเชื้อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการรับส่งหลอดเก็บเชื้อโดยคน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากลดเวลาด้านการส่งของ

Logistic Industry

แก้ปัญหาการส่งของในทางเดินที่แคบ ที่รถส่งของเคลื่อนที่เข้าถึงยากก็สามารถทำได้โดยง่าย ลดเวลาในการเดินส่งของและอุปกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน